AIKNC logo
Meklēt pēc
Info
Studentam
Sākums
Kas ir AIKNC?
Dokumenti un publikācijas
Saites
Ceļvedis
Kļūdu ziņojumi un atsauksmes
Biežāk uzdotie jautājumi
Dokumenti ekspertiem
Aptaujas anketa
Iepirkumi
Augstskolas
Akreditētās augstskolas un koledžas
Likvidētās augstskolas un koledžas
Reģistrētās neakreditētās augstskolas un koledžas

Augstskolu un koledžu filiāles
Likvidētās filiāles
Studiju programmas
Statistika
Statistika pa studiju virzieniem
Atskaites

Meklēšana

Akreditētas
Pēc mācību iestādes
Pēc iegūstamā grāda
Pēc profesijas standarta
Pēc studiju virziena

Licencētas neakreditētas
Pēc mācību iestādes
Pēc iegūstamā grāda
Pēc profesijas standarta
Pēc studiju virziena

Visas
Pēc mācību iestādes
Pēc profesijas standarta

Neīstenojamas
Bez turpinājuma
Ar turpinājumu
Valoda
Latviešu   English

Kontaktinformācija

Nodibinājums "Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centrs" (AIKNC)

Juridiskā un pasta adrese: Vaļņu iela 2, LV-1050, Rīga

E-pasts: aiknc@aiknc.lv

Mobilais tālrunis: +371 29283214

Rēķins: LV05PARX0000275971014, AS "Citadele banka", PARXLV22

PVN reģ. nr. LV50003239391

Bologna Process LogoEuropean Higher Education Area Logo Eiropas Sociālā fonda projekts "Augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšana un priekšlikumi kvalitātes paaugstināšanai" Pieteikšanās IZM informatīvajam e-izdevumam
Kvalitātes novērtēšana
  Metodika un rekomendācijas

    Rekomendācijas ārzemju kvalifikāciju novērtēšanas procedūrām un kritērijiem
      Izdevējinstitūcija: AIC
    AIC izstrādātās rekomendācijas pēc Eiropas Padomes rekomendācijām

    Būtiskākās izmaiņas jaunajos akreditācijas noteikumos
    17 - 11 - 2006     Izdevējinstitūcija: AIKNC
    AIKNC skaidrojumi un komentāri par noteikumiem.

    Standarti un vadlīnijas kvalitātes nodrošināšanai Eiropas augstākās izglītības telpā (tulkojums no angļu val.)
    01 - 02 - 2005     Izdevējinstitūcija: ENQA
    Šis ir ENQA (Eiropas asociācija kvalitātes nodrošināšanai augstākajā izglītībā) ziņojums, kurā dotas vadlīnijas un standarti augstākās izglītības iekšējai un ārējai kvalitātes nodrošināšanai. Nepieciešamības gadījumā teksta oriģināls angļu valodā pieejams mājas lapas angļu valodas versijā.

    Anketa novērtēšanas komisijas ekspertiem
    11 - 06 - 2010     Izdevējinstitūcija: AIKNC
    Anketas jautājumi ir vērtēšanas kritēriji. Anketa paredzēta aizpildīt papildus ekspertu individuālajam ziņojumam. Šajā failā pieejama anketas kopējā forma - studiju programmas, iestādes un filiāles novērtēšanai. Zemāk āīs anketas sadaļas publicētas atsevišķi.

    Novērotāju funkcijas novērtēšanas komisijā
    06 - 03 - 2007     Izdevējinstitūcija: AIKNC
    Īss apraksts par novērotāju darbību novērtēšanas komisijā un vizītes laikā augstskolā vai koledžā.

    Rekomendācijas novērtētājiem, atkārtoti vērtējot jau akreditētu studiju programmu
    01 - 06 - 2002     Izdevējinstitūcija: RTU (Elmārs Beķeris)
    Ierosinājumi novērtēšanai

    Studiju programmu akreditācijas metodiskie ieteikumi
        Izdevējinstitūcija: AIKNC
   

    Tālmācības (brīvo studiju) kursu kvalitātes novērtēšana un akreditācija
      Izdevējinstitūcija: AIKNC (Dr. Ilmārs Slaidiņš un Dr. Atis Kapenieks)
   

    Vadlīnijas novērtēšanas komisijas ekspertiem
    06 - 03 - 2007     Izdevējinstitūcija: AIKNC
    Vadlīnijās aprakstīta akreditācijas norise, novērtēšanas komisiju veidošana, dažādu informācijas avotu izmantošana vērtēšanai un ziņojumu rakstīšana.
  Problēmas

    Augstskolu un studiju programmu Novērtēšanas komisiju ekspertu izvēles principi
    30 - 04 - 1997     Izdevējinstitūcija: AIKNC un Akreditācijas komisija
    Esoša dokumenta iepriekšējā versija

    Izglītības indikatoru izmantošana augstākās izglītības vērtēšanā
      Izdevējinstitūcija: AIKNC
   

    Kursu kvalitātes nodrošināšanas sistēmas veidošana
      Izdevējinstitūcija: AIKNC
   

    Priekšlikumi Augstskolu akreditācijas noteikumu saskaņotai pielietošanai studiju programmu un augstskolu novērtēšanas procesā
    02 - 07 - 1999     Izdevējinstitūcija: AIKNC
   
  AIKNC darbību noteicošie dokumenti

    AIKNC Ētikas kodekss
    30 - 01 - 2009     Izdevējinstitūcija: AIKNC
    Projekts

    AIKNC Ētikas padome
    30 - 01 - 2009     Izdevējinstitūcija: AIKNC
    Projekts

    Cik izmaksā kvalitātes novērtēšana?
    13 - 04 - 2007     Izdevējinstitūcija: AIKNC (valdes sēdes lēmums)
    Nodibinājuma "Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centrs" rīkojums Nr.7, 13.04.2007. "Par augstskolas vai koledžas un studiju programmas akreditācijas un novērtēšanas izmaksu aprēķināšanas metodiku un pakalpojumu izcenojumiem

    Iepriekšējais rīkojums par kvalitātes novērtēšanas izcenojumiem.
    28 - 05 - 2002     Izdevējinstitūcija: IZM
    IZM rīkojums "Par augstskolas vai koledžas un studiju programmas akreditācijas un novērtēšanas izmaksu aprēķināšanas metodiku un pakalpojumu izcenojumiem" (nav spēkā).

    IZM un AIKNC sadarbība
    08 - 04 - 1998     Izdevējinstitūcija: IZM
    Līgums par IZM un AIKNC sadarbību augstākās izglītības mācību iestāžu un to studiju programmu akreditācijā.

    Līdzdarbības līgums ar Latvijas Koledžu asociāciju
    01 - 04 - 2009     Izdevējinstitūcija: AIKNC
    Līdzdarbības līgums koledžu un to studiju programmu novērtēšanas un akreditācijas organizēšanai
  AIKNC gada pārskati

    AIKNC gada pārskats par 2003.gadu
    13 - 10 - 2008     Izdevējinstitūcija: HEQEC
   

    AIKNC gada pārskats par 2004.gadu
    13 - 10 - 2008     Izdevējinstitūcija: HEQEC
   

    AIKNC gada pārskats par 2005.gadu
    13 - 10 - 2008     Izdevējinstitūcija: HEQEC
   

    AIKNC gada pārskats par 2006.gadu
    13 - 10 - 2008     Izdevējinstitūcija: HEQEC
   

    AIKNC gada pārskats par 2007.gadu
    13 - 10 - 2008     Izdevējinstitūcija: HEQEC
   

    AIKNC gada pārskats par 2008.gadu
    01 - 04 - 2009     Izdevējinstitūcija: AIKNC
   

    AIKNC Pašnovērtējuma ziņojums 2009
    26 - 03 - 2009     Izdevējinstitūcija: AIKNC
   
Normatīvie akti
  Eiropas un pasaules likumi

    Eiropas reģiona konvencija par to kvalifikāciju atzīšanu, kas saistītas ar augstāko izglītību
    26 - 05 - 1999     Izdevējinstitūcija: Saeima
    -

    Līgums par kopējās izglītības telpas izveidi starp Baltijas valstīm vispārējā vidējā un profesionālajā izglītībā
    23 - 05 - 2000     Izdevējinstitūcija: Saeima
    Līgumu starp Latvijas Republikas valdību, Igaunijas Republikas valdību un Lietuvas Republikas valdību par kopējās izglītības telpas izveidi starp Baltijas valstīm vispārējā vidējā un profesionālajā izglītībā (līdz augstākās izglītības pakāpei)

    Līgumus par izglītības kvalifikāciju akadēmisko atzīšanu Baltijas kopējā izglītības telpā
    01 - 06 - 2000     Izdevējinstitūcija: Saeima
    Latvijas Republikas valdības, Igaunijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības līgumus

    Eiropas savienības Padomes rekomendācija par sadarbību Eiropā augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanai
    24 - 09 - 1998     Izdevējinstitūcija: Eirpoas Savienības Padome
   

    Labas prakses kodekss transnacionālās izglītības sniegšanā
    06 - 06 - 2001     Izdevējinstitūcija: UNESCO/Eiropas Padome
    UNESCO un EP rekomendācijas par ārvalstu kvalifikāciju vērtēšanas procedūrām un kritērijiem, ar nolūku ieviest Labas prakses kodeksu un atvieglot to kvalifikāciju atzīšanu, kas piešķirtas pēc transnacionālo studiju programmu/ studiju kursu beigšanas
  Latvijas likumi

    Augstskolu likums
    06 - 04 - 2006     Izdevējinstitūcija: Saeima
    Likuma redakcija uz 06.05.2007.

    Izglītības likums
    16 - 09 - 2005     Izdevējinstitūcija: Saeima
    Likuma redakcija uz 16.09.2005.

    Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu
    29 - 11 - 2006     Izdevējinstitūcija: Saeima
    Likuma redakcija uz 29.11.06.

    Par Rīgas Ekonomikas augstskolu
    25 - 10 - 1995     Izdevējinstitūcija: Saeima
    -

    Profesionālās izglītības likums
    21 - 09 - 2006     Izdevējinstitūcija: Saeima
    Likuma redakcija uz 25.10.2006.

    Likumi par Rīgas Juridisko augstskolu
    29 - 12 - 2005     Izdevējinstitūcija: Saeima
    Likumi, līgumi.

    Zinātniskās darbības likums
    19 - 05 - 2005     Izdevējinstitūcija: Saeima
    Likuma redakcija uz 31.12.06.
  MK noteikumi

    "Augstskolu, koledžu un augstākās izglītības programmu akreditācijas kārtība"
    06 - 10 - 2006     Izdevējinstitūcija: Latvijas Republikas Ministru kabinets
    MK noteikumi Nr. 821, stājas spēkā ar 2006.gada 7.oktobri.

    Augstākās izglītības iestāžu reģistrācijas un reģistrācijas atlikšanas vai atteikšanas kārtība, kā arī kārtība, kādā augstākās izglītības iestādi svītro no Izglītības iestāžu reģistra
    31 - 03 - 2004     Izdevējinstitūcija: Latvijas Republikas Ministru kabinets
    Ministru kabineta noteikumi Nr.66 stājas spēkā ar 2004.gada 7.februāri.

    Augstākās izglītības programmu licencēšanas kārtība
    31 - 08 - 2006     Izdevējinstitūcija: Latvijas Republikas Ministru kabinets
    Ministru kabineta noteikumi Nr.650, grozījumi Nr.679 (pieņemti 22.08.06.) pievienoti noteikumu beigās.

    Iepriekšējie MK noteikumi: Augstākās izglītības iestādē īstenojamo studiju programmu licencēšanas kārtība
    03 - 01 - 2002     Izdevējinstitūcija: Latvijas Republikas Ministru kabinets
    Šie noteikumi nav spēkā līdz ar jauno licencēšanas noteikumu pieņemšanu.

    Iepriekšējie MK noteikumi: Izglītības iestāžu reģistrācijas kārtība
    09 - 11 - 1999     Izdevējinstitūcija: Latvijas Republikas Ministru kabinets
    Šie noteikumi nav spēkā līdz ar jauno reģistrācijas noteikumu pieņemšanu.

    Iepriekšējie noteikumi: "Augstākās izglītības iestāžu un studiju programmu akreditācijas noteikumi"
    16 - 10 - 2001     Izdevējinstitūcija: Latvijas Republikas Ministru kabinets
    MK noteikumi Nr. 442

    Izglītības valsts inspekcijas nolikums
    31 - 07 - 2004     Izdevējinstitūcija: Latvijas Republikas Ministru kabinets
   

    Ministru Kabineta noteikumi Nr.170 ar grozījumiem 2004.gada 27.janvārī un 31.augustā.
    31 - 08 - 2004     Izdevējinstitūcija: Latvijas Republikas Ministru kabinets
    Kārtība, kādā akreditējamas vispārējās izglītības un profesionālās izglītības programmas, izglītības iestādes un eksaminācijas centri. Dokumenta beigās pievienoti grozījumi 27.01.04. un 31.08.04.

    Noteikumi par kritērijiem augstākās izglītības iestāžu darbības uzsākšanai
    31 - 03 - 2004     Izdevējinstitūcija: Latvijas Republikas Ministru kabinets
    Ministru kabineta noteikumi Nr.67 stājas spēkā ar 2004.gada 7.februāri.

    Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu
    20 - 11 - 2001     Izdevējinstitūcija: Latvijas Republikas Ministru kabinets
    *Noteikumu beigās pievienoti 2007.gada 29.maija Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 20.novembra noteikumos Nr.481 “Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu”

    Noteikumi par profesiju standartiem
    29 - 08 - 2000     Izdevējinstitūcija: Latvijas Republikas Ministru kabinets
    Publicēti kopā ar 15.01.02. veiktajiem grozījumiem

    Noteikumi par valsts akadēmiskās izglītības standartu
    03 - 01 - 2002     Izdevējinstitūcija: Latvijas Republikas Ministru kabinets
   

    Noteikumi par valsts pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības standartu
    20 - 03 - 2001     Izdevējinstitūcija: Latvijas Republikas Ministru kabinets
   

    Noteikumi par valsts profesionālās vidējās izglītības standartu un valsts arodizglītības standartu
    30 - 08 - 2006     Izdevējinstitūcija: Latvijas Republikas Ministru kabinets
    Noteikumu beigās publicēti grozījumi 15.06.04.un 22.08.06.
  IZM noteikumi

    Instrukcija augstskolu un studiju programmu novērtēšanai
    05 - 06 - 1996     Izdevējinstitūcija: IZM
    IZM rīkojums, kas pašlaik nav spēkā.

    Metodiskie norādījumi augstskolu un to studiju programmu novērtēšanai
    05 - 06 - 1996     Izdevējinstitūcija: IZM
    IZM rīkojums, kas pašlaik nav spēkā.

    Metodiskie norādījumi novērtēšanas komisijas darba organizēšanai
    05 - 06 - 1996     Izdevējinstitūcija: IZM
    IZM rīkojums, kas pašlaik nav spēkā.
Cita informācija
  Pārskati par augstāko izglītību

    Augstākā izglītība Latvijā - sistēmas shēma
      Izdevējinstitūcija: AIKNC
    Shēma ir AIKNC veidota - atbilstoši Likumam

    Par Augstākās izglītības studiju programmu licencēšanas komisijas apstiprināšanu
        Izdevējinstitūcija: IZM
    Licencēšanas komisijas sastāvs

    Studiju programmu Akreditācijas komisijas sastāvs
    10 - 07 - 2007     Izdevējinstitūcija: IZM
   
  Studentiem
  Leonardo projekts

    Akadēmiskā un profesionālā izglītība
    28 - 05 - 2004     Izdevējinstitūcija: AIKNC
    Augstākās izglītības problemātika ES kontekstā

    Augstskolu atbalsts projektu vadīšanai - vajadzības un iespējas
    28 - 05 - 2004     Izdevējinstitūcija: AIKNC
   

    Augstskolu attīstība - vajadzības un iespējas
    28 - 05 - 2004     Izdevējinstitūcija: AIKNC
   

    Ekspertu apmācības prakse Eiropas valstīs - analīzes rezultāti (pagaidām angļu valodā, tulkojums - drīzumā)
    27 - 05 - 2004     Izdevējinstitūcija: AIKNC
    Pētījums par ekspertu apmācību Eiropas profesionālo augstākās izglītības iestāžu ārējai novērtēšanai. Rekomendācijas labāko prakses piemēru izmantošanai.

    Kā pilnveidot studiju kvalitāti Latvijā?
    28 - 05 - 2004     Izdevējinstitūcija: AIKNC
   

    Standartu izmantošana izglītībā
    28 - 05 - 2004     Izdevējinstitūcija: AIKNC
    Par profesionālajiem un izglītības standartiem

    Studiju programmu un augstskolu akreditācija: pirmā pieredze
    28 - 05 - 2004     Izdevējinstitūcija: AIKNC
    Semināra (Rīgā, 24.10.1997) pieņemtās rekomendācijas

    Valsts un privātās augstākās izglītības attīstības perspektīvas
    28 - 05 - 2004     Izdevējinstitūcija: AIKNC
   
Publikācijas
  AIKNC

    Humanitārās augstākās izglītības iespējas un uzdevumi veidot sabiedrības vērtību sistēmu
      Izdevējinstitūcija: AIKNC (Juris Dzelme)
   
  Latvijas medijos

UZMANīBU Mājas lapā ir aktuāla tikai informācija par akreditāciju. Pārējā informācija var būt novecojusi.

Informācija par lapas izveidi
Informācija uz servera ©AIKNC