AIKNC logo
Meklēt pēc
Info
Studentam
Sākums
Kas ir AIKNC?
Dokumenti un publikācijas
Saites
Ceļvedis
Kļūdu ziņojumi un atsauksmes
Biežāk uzdotie jautājumi
Dokumenti ekspertiem
Aptaujas anketa
Iepirkumi
Augstskolas
Akreditētās augstskolas un koledžas
Likvidētās augstskolas un koledžas
Reģistrētās neakreditētās augstskolas un koledžas

Augstskolu un koledžu filiāles
Likvidētās filiāles
Studiju programmas
Statistika
Statistika pa studiju virzieniem
Atskaites

Meklēšana

Akreditētas
Pēc mācību iestādes
Pēc iegūstamā grāda
Pēc profesijas standarta
Pēc studiju virziena

Licencētas neakreditētas
Pēc mācību iestādes
Pēc iegūstamā grāda
Pēc profesijas standarta
Pēc studiju virziena

Visas
Pēc mācību iestādes
Pēc profesijas standarta

Neīstenojamas
Bez turpinājuma
Ar turpinājumu
Valoda
Latviešu   English

Kontaktinformācija

Nodibinājums "Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centrs" (AIKNC)

Juridiskā un pasta adrese: Vaļņu iela 2, LV-1050, Rīga

E-pasts: aiknc@aiknc.lv

Mobilais tālrunis: +371 29283214

Rēķins: LV05PARX0000275971014, AS "Citadele banka", PARXLV22

PVN reģ. nr. LV50003239391

Bologna Process LogoEuropean Higher Education Area Logo Eiropas Sociālā fonda projekts "Augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšana un priekšlikumi kvalitātes paaugstināšanai" Pieteikšanās IZM informatīvajam e-izdevumam
Sabiedriskās attiecības
Profesionālā maģistra studiju programma
Augstskola: SIA "Biznesa augstskola Turība"
Tematiskā grupa: Sociālās zinātnes, komerczinības un tiesības
AIP projekta tematiskā grupa: Sociālās zinātnes
AIP projekta studiju virziens: Informācijas un komunikācijas zinātnes
Piešķiramā kvalifikācija vai/un grāds: Profesionālais maģistrs sabiedriskajās attiecībās un sabiedrisko attiecību struktūrvienības vadītājs
Prasības attiecībā uz iepriekšējo izglītības līmeni: augstākā
Studiju ilgums: 2 gadi vai 2 gadi un 6 mēneši vai 1 gads un 6 mēneši
Studiju veids: pilna laika
Profesijas standarts (ja piemērojams): Sabiedrisko attiecību struktūrvienības vadītājs
Akreditācijas datums: 28 - 06 - 2006
Akreditācijas beigu termiņš: 30 - 06 - 2013
Licencēšanas datums: 11 - 04 - 2005
Licencēšanas beigu termiņš: 30 - 06 - 2013
Programmas kods: 46342
Pašnovērtējuma ziņojums
Iesniegts AIKNC: 02 - 03 - 2006
Pašnovērtējuma ziņojums: Bat_PRmag06L.doc
Novērtēšanas komisija
Komisijas sastāvs: Jaakko Pekka Juhan Lehtonen (vadītājs); Peeter Vihalemm; Ojārs Skudra
Komisijas ziņojums: BatPRmag06KZ.doc
Ziņojums publicēts: www.aiknc.lv
Piezīmes
* Studiju ilgums ir 2,5 gadi, ja iepriekš nav iegūta kvalifikācija "Sabiedrisko attiecību menedžeris" vai "Sabiedrisko attiecību struktūrvienības vadītājs". Studiju veids - pilna laika vakara vai neklātienes studijas.
* 2008.gada 19.februāra akreditācijas komisijas sēdē apstiprinātas būtiskas izmaiņas programmā, paredzot studiju ilgumu atkarībā no iepriekš iegūtās izglītības:
1,5 gadi, ja iepriekš iegūta 2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība un kvalitfikācija "Sabiedrisko attiecību menedžeris";
2 gadi, ja iepriekš iegūts akadēmiskā bakalaura grāds komunikācijas zinātnē vai vadības zinātnē, vai profesionālā bakalaura grāds uzņēmējsdarbības vadībā un uzņēmumu un iestāžu vadītāja kvalifikācija;
2,5 gadi, ja iepriekš iegūts akadēmiskā vai profesionālā bakalaura grāds, vai augstākā izglītība, kura iegūta, pabeidzot vismaz četru gadu studiju programmu. Akreditācijas beigu termiņš norādīts saskaņā ar 2011. gada 1. augusta grozījumiem Augstskolu likumā. Akreditācijas beigu termiņš norādīts saskaņā ar 2013. gada 21. februāra grozījumiem Augstskolu likumā. Akreditācijas beigu termiņš norādīts saskaņā ar 2013. gada 9. maija grozījumiem Augstskolu likumā.
Informācija par programmas nākamo akreditāciju:
Informācija par programmas iepriekšējo akreditāciju:
Šī programma nevienā filiālē netiek īstenota

UZMANīBU Mājas lapā ir aktuāla tikai informācija par akreditāciju. Pārējā informācija var būt novecojusi.

Informācija par lapas izveidi
Informācija uz servera ©AIKNC