AIKNC logo
Info
Studentam
Sākums
Kas ir AIKNC?
Dokumenti un publikācijas
Saites
Ceļvedis
Kļūdu ziņojumi un atsauksmes
Biežāk uzdotie jautājumi
Dokumenti ekspertiem
Aptaujas anketa
Iepirkumi
Augstskolas
Akreditētās augstskolas un koledžas
Likvidētās augstskolas un koledžas
Reģistrētās neakreditētās augstskolas un koledžas

Augstskolu un koledžu filiāles
Likvidētās filiāles
Studiju programmas
Statistika
Statistika pa studiju virzieniem
Atskaites

Meklēšana

Akreditētas
Pēc mācību iestādes
Pēc iegūstamā grāda
Pēc profesijas standarta
Pēc studiju virziena

Licencētas neakreditētas
Pēc mācību iestādes
Pēc iegūstamā grāda
Pēc profesijas standarta
Pēc studiju virziena

Visas
Pēc mācību iestādes
Pēc profesijas standarta

Neīstenojamas
Bez turpinājuma
Ar turpinājumu
Valoda
Latviešu   English

Kā izvēlēties īsto?

         ... un pēc tam nenožēlot?

   Kur meklēt informāciju?

          Vai diploms būs derīgs?

 Kāda ir studiju kvalitāte?

 

Ko jautāt augstskolai vai koledžai par studiju programmu?

  1. licence
  2. akreditācija

Jautājums ir par studiju programmas izvēli, lai iegūtu augstāko izglītību. Lēmums jāpieņem katram pašam. Jānoskaidro savas vēlmes un spējas. Šī informācija parādīs svarīgākos punktus, kas jāņem vērā izvērtējot studiju iespējas augstākās izglītības mācību iestādēs (turpmāk, AIMI). Norādījumi neattiecas uz arodskolām un kursiem, kuros nevar iegūt augstāko izglītību.

Tavas izvēles pamatā, protams, būs vēlmes un interese par kādu jomu. Izvēle ir ļoti plaša. Meklējot atbildi, kur mācīties, nedrīkst paļauties tikai uz augstskolas vai koledžas sniegto informāciju. Tā var būt neprecīza vai pat nepatiesa, tādēļ noteikti jāpārbauda. Jāpārliecinās, ka saņemsi tādu diplomu, kā sola AIMI un kā biji iecerējis. Pašlaik gandrīz visas augstskolas un koledžas ir akreditētas.

Kādēļ studiju programmai nepieciešama licence?

Studentus drīkst uzņemt tikai tad, ja studiju programmai ir Izglītības un zinātnes ministrijā izsniegta licence. Jautājiet augstskolai un koledžai par jūsu izvēlētās studiju programmas licencēšanas termiņu!

Licencei jāpievērš uzmanība galvenokārt izvēloties studijas kādā no ārvalstu augstskolu filiālēm. Ja studiju programmām nav licences, studentus uzņemt nedrīkst. *izņēmums: tikai attiecībā uz valsts augstskolu studiju programmām, kuras īstenotas jau pirms 26.12.00. - tās ir licencētas studiju programmas ar pagaidām nenoteiktu beigu termiņu.

Kādēļ nepieciešama akreditācija?

Akreditācija ir nākamā pārbaudes pakāpe pēc licencēšanas. Gan akreditācijas, gan licencēšanas procesā studiju programma tiek novērtēta: kāda ir kvalitāte un atbilstība likumu prasībām. Akreditācija ietver studiju programmas satura, kā arī akadēmiskā personāla, darba organizācijas un resursu kvalitātes pārbaudi. Pēc akreditācijas valsts uzņemas atbildību par studentiem. Studiju programmu var akreditēt uz diviem vai uz sešiem gadiem. Pēc šī termiņa beigām augstskola iesniedz pieteikumu un studiju programma atkal tiek akreditēta.

Ja studiju programma ir akreditēta, students var saņemt:

  • studiju un studējošo kredītu;
  • valsts atzītu diplomu, kas tiek atzīts ārzemēs, *ja akreditēta arī AIMI
  • atbrīvojumu no iesaukšanas obligātajā valsts militārajā dienestā, *ja students ir pilna laika nodaļā.

Tabula sastādīta pieņemot, ka augstskola ieguvusi tiesības darbībai un studiju programma ir licencēta.

Nosacījumi (ja... ) Sekas (tad ... )
AIMI akreditācija Studiju programmas akreditācija Diploms Studiju un studējošo kredīts u.c. priekšrocības
ir ir
ir ir Valstiski atzīts ir

Diplomi pēc būtības ir divu veidu: valstiski atzīti un augstskolas (vai koledžas) vārdā izsniegti.

Par licencētas studiju programmas apgūšanu izglītības mācību iestāde ir tiesīga izsniegt diplomus savā vārdā, bet šādu valstiski neatzītu diplomu īpašniekiem var rasties grūtības gan Latvijā, gan, vēl jo vairāk, ārzemēs.

Dažās profesijās (piemēram: medicīnas darbinieks, jurists) nepieciešams valsts atzīts diploms. Citās (piemēram: uzņēmējdarbības vadītājs, aktieris, sekretāre) parasti darba devējs izlemj, kādu diplomu prasīt. Ārzemēs valstiski atzītu diplomu praktiski visur izskata un dod motivētu slēdzienu par diploma atzīšanu un pielīdzināšanu, bet valstiski neatzītu diplomu var arī vispār neizskatīt.

Kas ir licence?
Licence ir tiesības, atļauja uzņemt un apmācīt studentus.
Kas ir akreditācija?
Akreditācija ir valsts garantēta kvalitāte studijām.
Kā atšķirt, vai dokuments par licenci un akreditēšanu nav viltots?
Visdrošāk ir meklēt informāciju šeit - Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centra (AIKNC) mājas lapā www.aiknc.lv

Izvēloties studēt licencētā neakreditētā studiju programmā, students pats uzņemas risku. Iespējams, ka studiju programma līdz mācību beigām tiks akreditēta, taču to garantēt nevar neviens.

Kāda atšķirība starp studiju programmām?

Studiju programmu veidi un studiju ilgums parādīts šajā augstākās izglītības shēmā:

Augstākās izglītības shēma

Galvenās atšķirības:

  • Bakalaura un maģistra studiju programmas ir akadēmiskas. Tas nozīmē - vairāk teoriju un zinātniskas pētniecības, mazāk praktiskas apmācības profesijā.
  • Profesionālā bakalaura un profesionālā maģistra studiju programmas ir tādas, kur apvienotas akadēmiskās studijas ar profesionālajām iemaņām.
  • Profesionālās studiju programmas ir vairāk praktiskas, augstākajā līmenī tiek apgūtas profesijā nepieciešamās prasmes un iemaņas.

Profesionālās studijas var sadalīt divās daļās:

  • 1. līmeņa augstākā profesionālā izglītība (koledžas studiju programmas), ko iegūst pēc 2 - 3 gadu studijām.
  • 2. līmeņa augstākā profesionālā izglītība - vēl 2 gadi, kur iegūst augstākā līmeņa profesionālo kvalifikāciju.

Kā pārbaudīt informāciju par akreditāciju un licencēšanu?

Aktuālākā informācija par akreditāciju atrodama šeit, bezpeļņas organizācijas SIA "Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centrs" mājas lapā. AIKNC organizē akreditācijai nepieciešamo studiju programmu ārējo novērtēšanu un datu bāzē (internetā) apkopo informāciju par akreditāciju un licencēšanu. Informācija tiek papildināta katru dienu. Gandrīz katru nedēļu tiek akreditētas un licencētas jaunas studiju programmas, tādēļ regulāri jāseko līdzi informācijai.

Mājas lapas sadaļā "Augstskolas un koledžas Latvijā" redzamas visas augstskolas, koledžas un to filiāles, kurām ir tiesības uzņemt studentus.

Sadaļā "Studiju programmas"

Tiklīdz studiju programma tiek akreditēta, tā no "licencēto" saraksta pārvietojas uz "akreditēto". Ja studiju programma nav atrodama nevienā no sarakstiem, tas nozīmē, ka tāda studiju programma nav likumīga (licencēta), vai arī - iespējams, ka kādā reklāmas materiālā vai citur nav norādīts precīzais studiju programmas nosaukums un jūs meklējat informāciju pēc nepareizā nosaukuma.


Sīkākā informācijā par katru studiju programmu norādīts licencēšanas un akreditācijas termiņš. Ir unikāla iespēja lejupielādēt failus un izlasīt gan augstskolas pašas novērtējumu par sevi, gan arī ekspertu rakstītās atsauksmes par studiju programmu pēc tās novērtēšanas. Daži no ziņojumiem ir angļu valodā.


Mājas lapā iespējama arī meklēšana! - pēc visdažādākajiem kritērijiem. Piemēram: datos var parādīt tikai šobrīd akreditētās vai tikai šobrīd licencētās studiju programmas. Ja izvēlēsieties, lai parādītu "visas", meklēšana atlasīs arī šobrīd vairs neeksistējošās studiju programmas.


Svarīgi, ka ir iespējams meklēt studiju programmas pēc kvalifikācijas: piemēram - atrast visas studiju programmas, kur iespējams iegūt jurista vai skolotāja (arī jebkuru citu) kvalifikāciju. Esiet vērīgi, lietojot meklēšanu!


Ja rodas grūtības orientēties mājas lapā, padomu var meklēt arī sadaļā "ceļvedis", kur sīkāk izskaidrota katras sadaļas nozīme un lietošana. Iesakām cītīgi izpētīt mūsu mājas lapas iespējas un izmantot pieejamo informāciju, lai noskaidrotu studiju programmu kvalitāti.


Par turpmāko studiju izvēli būsi atbildīgs tu pats. Ja neesi pārliecināts par savām vēlmēm, iesakām meklēt palīdzību Profesionālās karjeras izvēles centrā Rīgā, Jēzusbaznīcas ielā 11. Mājas lapas adrese: www.karjerascentrs.lv


Kad esi nolūkojis sev piemēroto studiju virzienu un programmu, drošības pēc - pārbaudi, vai tava studiju programma ir akreditēta!Vēlot veiksmi turpmāko studiju izvēlē - AIKNC kolektīvs.

Informācija uz servera ©AIKNC