AIKNC logo
Meklēt pēc
Info
Studentam
Sākums
Kas ir AIKNC?
Dokumenti un publikācijas
Saites
Ceļvedis
Kļūdu ziņojumi un atsauksmes
Biežāk uzdotie jautājumi
Dokumenti ekspertiem
Aptaujas anketa
Iepirkumi
Augstskolas
Akreditētās augstskolas un koledžas
Likvidētās augstskolas un koledžas
Reģistrētās neakreditētās augstskolas un koledžas

Augstskolu un koledžu filiāles
Likvidētās filiāles
Studiju programmas
Statistika
Statistika pa studiju virzieniem
Atskaites

Meklēšana

Akreditētas
Pēc mācību iestādes
Pēc iegūstamā grāda
Pēc profesijas standarta
Pēc studiju virziena

Licencētas neakreditētas
Pēc mācību iestādes
Pēc iegūstamā grāda
Pēc profesijas standarta
Pēc studiju virziena

Visas
Pēc mācību iestādes
Pēc profesijas standarta

Neīstenojamas
Bez turpinājuma
Ar turpinājumu
Valoda
Latviešu   English

Kontaktinformācija

Nodibinājums "Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centrs" (AIKNC)

Juridiskā un pasta adrese: Vaļņu iela 2, LV-1050, Rīga

E-pasts: aiknc@aiknc.lv

Mobilais tālrunis: +371 29283214

Rēķins: LV05PARX0000275971014, AS "Citadele banka", PARXLV22

PVN reģ. nr. LV50003239391

Bologna Process LogoEuropean Higher Education Area Logo Eiropas Sociālā fonda projekts "Augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšana un priekšlikumi kvalitātes paaugstināšanai" Pieteikšanās IZM informatīvajam e-izdevumam
Valodas, literatūras un kultūras didaktika
Profesionālā maģistra studiju programma
Augstskola: Liepājas Universitāte
Tematiskā grupa: Izglītība
AIP projekta tematiskā grupa: Izglītība
AIP projekta studiju virziens: Izglītība, tai skaitā pedagoģija un sports
Piešķiramā kvalifikācija vai/un grāds: Profesionālais maģistrs didaktikā valodas, literatūras un kultūras studijās un latviešu valodas un literatūras skolotājs un kulturoloģijas skolotājs vai krievu valodas un literatūras skolotājs un kulturoloģijas skolotājs
Prasības attiecībā uz iepriekšējo izglītības līmeni: augstākā
Studiju veids, forma un ilgums
  • pilna laika klātiene: 2 gadi un 6 mēneši
  • nepilna laika neklātiene: 3 gadi
Profesijas standarts (ja piemērojams): Skolotājs
Akreditācijas datums: 16 - 12 - 2009
Akreditācijas beigu termiņš: 30 - 06 - 2013
Licencēšanas datums: 21 - 06 - 2007
Licencēšanas beigu termiņš: 30 - 06 - 2013
Programmas kods: 47142
Pašnovērtējuma ziņojums
Iesniegts AIKNC: 15 - 09 - 2009
Pašnovērtējuma ziņojums: LiepULingvPM09lv.pdf
Novērtēšanas komisija
Komisijas sastāvs: Dace Markus (vadītājs); Valdis Muktupāvels; Baiba Kangere
Darba devēju novērotāji: Alda Ķestere
LSA novērotāji: Laura Valtere
Komisijas ziņojums: LiepULinvodidaktikaKZ.doc
Ziņojums publicēts: www.aiknc.lv
Piezīmes
Akreditācijas procesa laikā mainīts programmas nosaukums no "Lingvodidaktika" uz "Valodas, literatūras un kultūras didaktika". Tāpat mainīts iegūstamais grāds no "profesionālais maģistra grāds filoloģijā" uz "profesionālais maģistra grāds didaktikā valodas, literatūras un kultūras studijās", kā arī paplašināti uzņemšanas nosacījumi no "humanitāro zinātņu bakalaura grāds latvieš vai krievu filoloģijā" uz "humanitāro zinātņu bakalaura grāds filoloģijā vai citā humanitāro zinātņu jomā, vai pedagoģijā".15.06.11. AIPAK sēdē apstiprinātas izmaiņas: Profesionālā maģistra studiju programmā "vispārējās izglītības skolotājs"integrēt otrā līmeņā profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas "Valodas, literatūras un kultūras didaktika" un "matemātikas un informātikas didaktika", saglabājot iegūstamo profesionālā maģistra grādu izglītībā un kvalifikāciju "vispārējās izglītības skolotājs" ar tiesībām strādāt par izvēlētā mācību priekšmeta skolotāju Akreditācijas beigu termiņš norādīts saskaņā ar 2011. gada 1. augusta grozījumiem Augstskolu likumā. Akreditācijas beigu termiņš norādīts saskaņā ar 2013. gada 21. februāra grozījumiem Augstskolu likumā. Akreditācijas beigu termiņš norādīts saskaņā ar 2013. gada 9. maija grozījumiem Augstskolu likumā.
Informācija par programmas nākamo akreditāciju:
Informācija par programmas iepriekšējo akreditāciju:

UZMANīBU Mājas lapā ir aktuāla tikai informācija par akreditāciju. Pārējā informācija var būt novecojusi.

Informācija par lapas izveidi
Informācija uz servera ©AIKNC